Ysl super sale có hàng size 18

1 1 1 1 1  
Ysl super sale có hàng size 18-22cm
Cả da rắn và mịn nhé
Hàng full box sổ thẻ card hãng-túi vải đầy đủ
See Translation