Vốn dĩ từ lúc sinh ra đã thiệt thòi

1  
Vốn dĩ từ lúc sinh ra đã thiệt thòi. Cho đến khi lớn lên rồi cũng vẫn ko thoát khỏi cảnh đó
Chấp nhận số phận
See Translation