Về thêm mã này đủ sz 35

1 1 1  
Về thêm mã này đủ sz 35-38
Ai lấy báo e ạ!
Giá 1xx
See Translation