Văn hoá dịch vụ

Văn hoá dịch vụ
Siêu thị giờ cao điểm rất đông. Cô bé nhân viên quầy luôn tay luôn chân, cần mẫn chăm chỉ. Người phụ nữ trước mình được yêu cầu quay lại cân mấy quả táo rồi mới tính tiền. Chị ta xắng giọng bảo cô bé cân giúp. Cô bé giải thích không cân không thế tính tiền được. Chị ta liền xẵng giọng mắng cô là làm thì chậm, lại yêu sách khách hàng. Khổ thân bị mắng oan. Cô bé vẫn vừa luôn tay làm miệng vẫn mỉm cười từ tốn giải thích. Chị khách hàng vứt toẹt mấy quả táo lên quầy thanh toán và bỏ đi. Cô gái im lặng nhặt cất và tiếp tục công việc cho đoàn người đang xếp hàng rất dài.
Đằng sau thái độ đúng mực của cô bé đứng quầy chắc chắn là nỗ lực rất lớn xây dựng tiêu chuẩn văn hoá dịch vụ. Hơn thế nữa là nỗ lực duy trì tiêu chuẩn này trong toàn hệ thống của doanh nghiệp.
Đáng học tập. Vì làm được điều này ở xứ ta quả là một nhiệm vụ gian nan.
Ghi chép tại siêu thị VinMart, Time City