Ước mơ cháy bỏng

Ước mơ cháy bỏng
Người cộng sản thường có nhiều ước mơ mà chúng hay gọi là “ước mơ cháy bỏng”. Ước mơ cháy bỏng thời còn “mồ ma” nhà nước Liên Xô – mà chúng gọi là thành trì xã hội chủ nghĩa – là tiến tới thiên đường cộng sản. Đây là một thiên đường người cộng sản vẽ ra: nơi đó không còn cảnh người bóc lột người, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Người dân Liên Xô đi hoài không thấy thiên đường đâu cả mà chỉ thấy đói khổ triền miên nên tiện tay lật nhào cái nhà nước thành trì xã hội chủ nghĩa Liên Xô ấy xuống hố. Tiếp theo một loạt các nước cộng sản Đông Âu cũng chơi theo người dân Liên Xô. Liên Xô và các nước Đông Âu thiệt là “chơi khó” cho hệ thống cộng sản thế giới.
Đám cộng sản còn lại thấy vậy mới sảng hồn, tá hỏa tam tinh. Chúng muốn chuyển sang kinh tế tư bản nhưng lại sợ mất quyền lực. Chúng đề ra cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Kinh tế thị trường làm cho các nước cộng sản còn lại phát triển nhiều hơn, giàu có hơn nhưng phải nuôi báo cô cái đám kinh tế quốc doanh nên sự phát triển cũng ì à ì ạch chứ không có sự phát triển như vũ bão của các nước có nền kinh tế tư bản. Có thể ví von “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” như một con quái vật kỳ dị có cái đầu là đầu con rồng nhưng cái đuôi là đuôi của loài chồn cáo.
Cách đây mấy hôm, tay tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam thừa nhận là kinh tế tư nhân mới là đưa đất nước đến sự phát triển. Chao ôi! Dẫn dắt đất nước đi ngoằn ngoèo tùm lum tà la đến bây giờ mới nhận ra là đi sai đường. Đám bộ hạ của nguyễn phú trọng còn có những “ước mơ cháy bỏng” như muốn Hà Nội đẹp như Paris, Nha Trang đẹp như Hawaii, Sài Gòn vừa đẹp như Singapore vừa trở thành thung lũng Silicon. Cách đây mấy chục năm, Thủ Tướng Lý Quang Diệu chỉ có ước mơ là Singapore trở thành được như thành phố Sài Gòn, Hòn ngọc của Viễn Đông.
Cả một thời gian dài đảng cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam đi vào con đường cụt. Bây giờ chúng bắt đầu quay đ̣ầu lui ra. Không biết tương lai chúng sẽ đi tới đâu đây nữa. Chúng có đạt được “ước mơ cháy bỏng” là có những Paris, Hawaii, Singapore, thung lũng Silicon… trên đất nước Việt Nam không đây?
Phi Vũ