Ủng hộ buýt

Ủng hộ buýt, ủng hộ đi bộ
(để ủng hộ việc này thì phải chia lịch: các khách hàng đừng chê khi Liên tui mặc jean và pull khi gặp mặt và đã hẹn khách là không lên văn phòng, vì lên vp là phải đồ công sở)
Dưới 2km: lội bộ
Nghiên cứu bản đồ buýt
Mà làm sao uber ở mình không chia sẻ cùng tuyến đi nhỉ
…..Hôm qua tối tớ tưởng tớ bị 02 xe buýt ép thành mực rồi chứ. Rõ là mình đèn xanh mới chạy, thế mà không hiểu sao thấy mình chui giữa 02 xe buýt, ráng giữ thăng bằng và nín thở cho buýt qua