Tui đag cảm thấy đau lòng lắm

Tui đag cảm thấy đau lòng lắm…. So vs thời điểm chụp tấm hình này tui đã mặp thêm 2 kg… Giờ phải làm sao khi mà lễ lộc gia đình sum họp lại ăn ngập mặt Đêm nay tui ôm cái cân khóc rấm rức
Ps: kẻ nào để dấu chân trên cát duyên ghê. Mình nhớ là mình lựa kĩ lắm còn lăn qua lăn lại cho phẳng mà ta!!!