Từ thiện tại tâm

1 1  
Từ thiện tại tâm
Của ít lòng nhiều
Cứ phải lái xe đi trao tận tay thì lòng mới yên.Đã làm việc thiện thì trao cho đúng người.Chỉ cầu mong m.ng khi nhận quà vui vẻ hơn chứ không mong gì nhiều.
See Translation