Tự do

Tự do
Không bị cảm giác ràng buộc bởi sự ngợi ca.
Cũng chẳng bị ám ảnh bởi những chỉ trích.
Không có cảm giác phải trả nợ lòng tốt.
Cũng không bị chi phối phải đáp trả sự đố ky.
Không còn mất ngủ vì phải chiếm hữu. Cũng chẳng còn lo sợ về sự mất mát.
Tự do về tư tưởng, tự do cảm xúc là lúc chúng ta thấy cân bằng nhất. Một cảm giác tĩnh giữa một thế giới động.
Tự do này phải mua với giá rất đắt: thời gian. Ai càng mua được sớm người đó càng có nhiều quỹ thời gian để sống những ngày tự do.
Tự do thực sự.