Trưa mệt

Trưa mệt, kể chuyện vui nghe chơi. Không có ý gì “xiên xéo” gì ai cả.
Chơi tennis, A cùng cặp với B. A đánh hỏng, vội lên tiếng “Lỗi tôi”. B nghe cũng mát lòng. Vì có nhiều partner / đồng đội khác không thích nhận lỗi. Đánh hư mà mặt không chút buồn, cũng chả xin lỗi đồng đội. Vì thế B đáp lễ “Không có chi”.
Sau vài set, A vẫn tiếp tục “Lỗi tôi!”. B từ cảm giác dễ chịu, chuyển qua hơi khó chịu.
Set quan trọng, đang so kè từng trái với đội bạn, A lại đánh hỏng một quả rất dễ và lại “Lỗi tôi”.
B chịu không nổi nữa, lớn tiếng: “Thì lỗi anh chứ chẳng lẻ lỗi tôi”.
Anh kg cần nói vậy nữa. Tốt nhất là đừng đánh hỏng. Đừng Lỗi tôi nữa”
Giảm lỗi, giảm việc rút kinh nghiệm vẫn là tốt nhất!
LMC