Trong cả mấy chục cái ảnh nhờ chụp hộ thì đây là 2 cái đỡ rung nhất

1 1  
Trong cả mấy chục cái ảnh nhờ chụp hộ thì đây là 2 cái đỡ rung nhất

40 Thoughts to “Trong cả mấy chục cái ảnh nhờ chụp hộ thì đây là 2 cái đỡ rung nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *