Trong áo ngực không nhất thiết phải có ngực

Trong áo ngực không nhất thiết phải có ngực ,nhưng trong đầu nhất định phải có não
See Translation