Trân trọng kính mời các nghệ sĩ và quý vị yêu mến nghệ thuật tới dự lễ khai mạc triển lãm “PHƯỢNG” (Triển lãm các tác phẩm Nude của các nghệ sĩ Hải Phòng sống và làm việc tại Hà Nội)

Trân trọng kính mời các nghệ sĩ và quý vị yêu mến nghệ thuật tới dự lễ khai mạc triển lãm “PHƯỢNG” (Triển lãm các tác phẩm Nude của các nghệ sĩ Hải Phòng sống và làm việc tại Hà Nội)
Thời gian: 17h00′, Thứ Tư 12/7/2017
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)
Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 12 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2017.
See Translation