Tôi thấy các bạn đang đi xe Ngu (xe máy) mỗi ngày nguy hiểm

Tôi thấy các bạn đang đi xe Ngu (xe máy) mỗi ngày nguy hiểm, ô nhiễm, nóng nực, khói bụi, hôi hám… giống như các bạn đang Ăn Cứt mỗi ngày! Tôi muốn kêu gọi hãy cấm ăn cứt và dần thay bằng cơm, bánh mì này kia giống thế giới văn minh…, thì các bạn hỏi tôi:
Nhà trong hẻm xa cả mấy cây số mới tới trạm xe bus, đưa con cái đi học làm sao, xe bus móc túi dơ bẩn, khuya 12h về thì xe bus đâu mà đi… thì giống như là:
Cứt thì mềm, bắp cứng quá sao mà ăn, rồi có đủ cơm cho mọi người ăn không, ăn cơm sạn quá gãy răng, rồi tôi đang đẩy xe bán cứt mỗi ngày, cấm ăn cứt tôi sống bằng gì… vân vân.. Đại khái thế! Có nhiều bạn còn hăm doạ người nào ủng hộ việc cấm các bạn ăn cứt nữa cơ!
Tôi trả lời làm sao bây giờ hả các bạn? Trừ khi nào các bạn nhận thức là ăn cứt thì tệ hơn ăn cơm rất nhiều, khi đó chúng ta cùng bàn bạc tìm cách ăn cơm, khó khăn đến đâu gỡ đến đó! Còn các bạn mãi mê ăn cứt, khoái ăn cứt, coi nó là sơn hào hải vị đệ nhất ẩm thực thì không ai giúp được các bạn thoát kiếp ăn cứt đó được đâu!
Xin lỗi vì đã nói mất vệ sinh, nhưng không còn cách nào khác! Ăn cứt âu cũng là số phận bị đày đoạ phải trả giá của Dân Tộc này! Mời các bạn tiếp tục ngon miệng!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >