Tôi – Đỗ Hương

Tôi – Đỗ Hương, sống từng ngày trong năm với cảm xúc và thú chơi tranh ảnh nghệ thuật như nắng, lúc dịu lúc gắt, và thích ẩn mình trong mưa qua chữ.
Tôi dâng hình hài và tinh thần cuốn Art Life đến Bố và Mẹ của tôi và anh trai Đỗ Hóa của tôi đã khuất nơi xa, tôi dâng từng ngày trải qua trong những con chữ ở cuốn sách này cho anh chị của tôi là Đỗ Giới, Đỗ Thu Thủy, Đỗ Thu Thảo và anh rể, chị dâu cùng các con cháu của anh chị, đang còn bên cạnh đời sống của tôi và yêu thương tôi.
Hẹn gặp anh em bạn bè vào chủ nhật thứ hai của tháng 9 tại HN và chủ nhật thứ 3 của tháng 9 tại SG.
#ArtLifecuaHuong