Tôi biết một số bạn đòi sống

Tôi biết một số bạn đòi sống, đòi chết để có thể đến được với nhau.
Tôi cũng biết có những cặp đôi đến với nhau vì bị gia đình ép buộc hay lỡ kế hoạch.
Cũng có người kết hôn vì tuổi tác, vì cô đơn, vì kinh tế.
Tệ hơn nữa, có những người kết hôn chỉ để cố quên hay dằn mặt tình cũ v.v..!
Có rất nhiều lý do đưa chúng ta xích lại gần nhau. Dù là bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ đầy lãng mạng, hay trong một cuộc đấu đá không đội trời chung, thì hành trình các bạn cùng nhau đồng hành, luôn có một vài kỷ niệm đáng được trân trọng.
Trong số những cuộc hôn nhân mà tôi biết, dù là ban đầu đến với nhau như thế nào thì tỉ lệ hạnh phúc hay phải li hôn lại phụ thuộc vào quá trình sống chung các bạn đã đối xử với nhau như thế nào.
Thế nên, lý do để chúng ta bắt đầu là gì không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng, chúng ta có thể gắn kết với nhau bằng tình yêu và chia sẻ.