Toàn Tâm Hòa

Toàn Tâm Hòa. Trời trở gió toàn thân đau nhức. Ngủ không ngon bức rức cả đêm. Của ngon vật lạ chẳng thèm. Tinh thần mệt mỏi lem nhem buồn phiền. Đến bệnh viện cho liền đơn thuốc. Toàn giảm đau và thuốc viên thuốc tình thân.!
Em nó đến chơi nhà
#benhvienvietduc;