Thom Vu Thi ib tôi nhận đơn nhé

Thom Vu Thi ib tôi nhận đơn nhé … Sáng sớm m1 ủn mông luôn nhé :*