Thề

Thề, lần này là lần cuối m bán ciu.
mai về 5k ciu lô cuối
6 ngày nữa về 500 mũ bảo hiểm lô cuối.
Chấm dứt cuộc đời bán ciu đầy mệt mỏi tại đây..
ai đặt gì đặt lẹ nha.
Hẹn gặp lại mn sau 3 tháng nữa. M sẽ trở lại với một đống đồ bựa dâm về ciu 🙂