Thanh toán xong công nợ xong quay ra nhìn hàng

1 1  
Thanh toán xong công nợ xong quay ra nhìn hàng. Hà Phươngg gội đầu nhanh ra mà xem có đóng hàng cho c nhanh lên. Đơn buôn giục rồi, bắt đền e đấy