Tháng 4 đánh dấu sự bùng nổ và bứt phá của hầu hết cả thành viên

Tháng 4 đánh dấu sự bùng nổ và bứt phá của hầu hết cả thành viên
Nhìn cách mng phát triển và xây dựng hệ thống team mà trong lòng tự hào quá.
Các b giỏi lắm ❤️❤️
Cơ mà không được quên công việc trong tháng 5, tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống. Chúng ta lại cùng cố gắng hơn nữa nhé ️‍♀️️‍♀️️‍♀️️‍♀️
Hãy đặt mục tiêu cho tháng 5 nào cả nhà ơi, mọi người cập nhật bảng thưởng mục tiểu trong nhóm hỗ trợ nhé
Dự là tháng mới có thật nhiều điều bất nghờ Yêu thương cả nhà