Team Phương lại chào đón thêm 1 thành viên mới

1  
Team Phương lại chào đón thêm 1 thành viên mới …. Bạn ấy bảo ko muốn phụ thuộc vào ai nên bạn ấy muốn kd …. Sau 1 tgian nói chuyện thì bạn ấy quyết nhập buôn luôn Liều ăn nhiều chứ ko lm CTV
Mà còn Không thích nợ tiền cơ … trả luôn và ngay mặc dù cũng rất khó khăn trong khoản tiền nong vì mới phải đóng tiền thi lại xong
Nhung Vẫn cố xoay cho bằng được … ahihi
Chúc nàng sẽ buôn may bán đắt nhá

Tuyết Hàn Lãnh