Tặng sách

Tặng sách
Lần này không đem thả công viên nữa.
500 anh em nhắn tin kêu gào với mình về việc không mua được sách Ruột ơi là ruột, đặc biệt ở ngoài Bắc.
Hiện tại sách đang bị cháy hàng.
Nếu không muốn kìm hãm sự sung sướng, thì nhân tiện đang có trong tay 4 cuốn, mình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 4 comment hài hước/bựa của 500 anh em trong stt này để gửi tặng sách.
Sách sẽ được chuyển tới tận nhà, địa chỉ thì đương nhiên mình sẽ inbox hỏi để đảm bảo sự riêng tư, chỉ việc ngồi yên và nhận. Còn tên người được tặng thì công khai. He he.
500 anh em xin nhảy vào comment bựa/vui/đểu mau. He he
Mình sẽ khoá nó trong 24h tới, nghĩa là 12h ngày mai T5.