Sỉ

1 1 1 1 1  
Sỉ, lẻ nấm Linh Chi Hàn Quốc hàng chất lượng, giá tốt.
See Translation