Ship đc tưg đây n lát lại bay đi thoii và cái đơn cuối là em nó

1 1  
Ship đc tưg đây n lát lại bay đi thoii và cái đơn cuối là em nó..nắg thế này chỉ chốg nắg là bay nhah Hà Phươngg có qua quán đc k ngta thanh toán nốttt