Sếp bảo: Nay mưa đi ăn thịt Chó

Sếp bảo: Nay mưa đi ăn thịt Chó, hii lên xe sếp đi 1 vòng 3-4 quán chỗ ngập, chỗ thì đông, kín chỗ thế sếp bảo hết chó ăn nướng, gọi nước: bảo Thương uống gì gọi đi, uống được bia ko? Hỏi câu 1 xong mình đã: em
Uống bia luôn ah, mấy nay bia rượu ngập mồm, vừa cạnh ly đang định làm nửa cốc thì sếp sợ mình khong uống được: T uống bao nhiêu thì uống nhé, huuu tý thì xấu hổ chít mất
Nghiện rượu bia vì thấy nó ngon các chế ah
See Translation