Sau gần 16 năm học hành

Sau gần 16 năm học hành , cuối cùng con trai Phạm Hải đã đạt được tấm bằng Đại Học loại GIỎI! Mẹ rất VUI và TỰ HÀO vì con!
Cám ơn con đã là con của mẹ! Con đã chấp nhận sự nuôi dưỡng, dạy dỗ của mẹ dù biết rằng đôi khi nó không phù hợp với con. Mẹ xin lỗi vì mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường , mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con theo cách của mình mà thôi.
Kể từ ngày hôm nay mẹ con mình tiếp tục cùng nhau ĐỒNG HÀNH bước vào một chặng đường mới con trai nhé!
Mẹ TIN con sẽ có một cuộc sống thực sự HẠNH PHÚC, GIÀU CÓ và BÌNH AN.
MẸ YÊU CON!