Sao chổi “Chà

Sao chổi “Chà-nêu” trong vở “Thất Teen Giáng Trần” <3 Photo: Cà Dễ Dãi <3 "Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động... Bạn phải lao động và táo bạo nếu bạn thực sự muốn sống!!!" Chào mừng ngày Quốc Tế Lao Động - 01/05...chào tháng 5, tháng của công việc, cố lên nào ta ơi "Lao động là vinh quang" <3 #SaoChổiChà_Nêu #ThâtTeenGiángTrần #ChuồnChuồnGiấy #BayCaoNhữngƯớcMơ #HoàiTân #QuốcTếLaoĐộng #LaoĐộngLàVinhQuang #HelloMay #Goodluck