Sáng ra cứ bắt người ta mặc đẹp đi chơi mà người ta ko muốn

1  
Sáng ra cứ bắt người ta mặc đẹp đi chơi mà người ta ko muốn … cứ ép