SÁNG 31/7/2017

SÁNG 31/7/2017.
Sáng nay con về thăm mẹ
Mỗi ngày mẹ mỗi già hơn
Luôn miệng kêu mẹ đau quá
Tuổi già biết làm gì hơn.
Gắng chịu kiếp người mẹ nhé
Sinh lão bệnh tử vòng đời
Bên cháu con mẹ cho phúc
Để con cháu được làm người.
Ơn mẹ làm người tử tế
Gia đạo nhà mình vững bền
Chắt chiu mẹ dạy con cháu
Yêu thương con cháu noi theo.
See Translation