Saldan bánh mì ngọc về hàng

1  
Saldan bánh mì ngọc về hàng
Giá 1xx
Sz 35-38
See Translation