Quảng cáo thôi mà ý nghĩa phết

1 1  
Quảng cáo thôi mà ý nghĩa phết
“Một hành động từ anh là quá đủ, nó như tất cả đối với em”