Phụ huynh tìm hiểu cho kỹ

Phụ huynh tìm hiểu cho kỹ
Du học. Các trung tâm Du học – họ nói ngọt như giót mật vào tai ấy. Họ mục đích là kiếm tiền, họ có lắm xảo thuật, làm y như họ giúp đỡ ấy, kiểu anh chuyên gia bán hàng đa cấp, ru ta phòi ra tiền và vào bẫy của họ. Sa vào là khốn nạn, ở cũng dở về không xong, nhà cửa lại thế chấp, đặt, ngậm bồ hòn làm ngọt thành ra không nhà. Bố mẹ khổ, con cái khổ, kiến thức, bằng cấp không và khoác trên vai khoản nợ tiền tỷ.
Trong bốn năm du học, mỗi tháng kiếm đâu ra từ 40 đến 70 triệu VNĐ cho con cái học tại Nhật hay Anh, Mỹ đây?
Nếu được học bổng của nhà trường (chỉ có nhà trường cấp, còn các trung tâm du học lấy đâu ra tiền để cấp, họ mở ra để kinh doanh, để lãi, để thu tiền): 50%, trong bốn năm học, gia đình phải chi thêm từ 1 đến 2 tỷ; học bổng 100%, cũng từ 500 triệu đến cả tỷ đồng, trừ khi giật được học bổng toàn phần, thì gia đình không mất xu nào.
Nếu tính và như Nhật cho sinh viên làm thêm, tuần được phép làm 28 tiếng, nếu làm quá, họ sẽ đuổi về nước, thì một tháng giỏi kiếm nổi 15 triệu.
Nhiều nhà è cổ đặt nhà và họ bị bẫy vào vay ngân hàng, kéo cày trả nợ chưa biết đến khi nào. Lại một dạng mua bán hàng đa cấp, hụi họ, đặt vào chính tương lai của con em mình.
Phụ huynh hãy cẩn thận, tìm hiểu cho kỹ.