Ở bên cậu ý là mặt cứ hớn hở thế này đây

1  
Ở bên cậu ý là mặt cứ hớn hở thế này đây
See Translation