Nói điêu mất lộc luôn

1  
Nói điêu mất lộc luôn … Tuần lên đơn 3 lần rồi … mà mỗi lần ko phải lấy ít đâu …
Giờ tính lên đơn nữa chứ
May hắn ko đòi hàng ngay … chứ trờ mưa đi ra bến gia lâm cũng nhọc lắm
Vũ Hà Phương