Những kinh nghiệm rất thực tế

Những kinh nghiệm rất thực tế, cần thiết và quí giá cho mọi người.
Nếu tư duy cuộc sống luôn tích cực, không bị căng thẳng quá mức khi chờ xe đóng tiền lẻ qua BOT, làm việc thiện nhiều hơn việc ác, trung thực, hứa gì làm nấy, không dối trá, gian lận, ăn cắp tiền ngân sách của dân, không chủ ý giết hại động vật, gia cầm, không bị ô nhiễm môi trường, không ăn phải thực phẩm độc hại từ Trung Quốc, biển cá nhiễm độc từ Formosa hay uống thuốc giả được hậu thuẫn từ chị Kim Tiến – Bộ Trưởng Bộ Y Tế – Bất cứ người Việt Nam lương thiện nào cũng đều có thể sống trên 100 tuổi !
Bệnh tật, tai hoạ, hậu vận chủ yếu đều do môi trường, nghiệp quả mà ra!
Chắc chắn đọc xong bài báo này và cuốn sách Minh Triết trong ăn uống Phương Đông của Lương Y Ngô Đức Vượng – bạn sẽ thấy rất nhiều điều mới mẻ, kỳ diệu, rất hữu ích cho chính bạn và những người thân của mình.First News Trí Việt Hạt Giống Tâm Hồn