NHỚ HÀ GIANG

NHỚ HÀ GIANG
Theo nẻo nhớ tìm về đường Hạnh Phúc
Mã Pí Lèng ngựa thở chẳng ra hơi
Ta sa mộc thẳng chiều em Phó Bảng
Nho Quế xanh khâu một nếp cổng trời
Hoa lau trắng nở bồng bềnh mây trắng
Lục lạc reo rối nhịp bước chân người
Không hò hẹn vẫn xuống cùng với chợ
Khau Vai ơi! Ta mắc nợ ánh cười
Đã chót ủ tứ thơ bằng men lá
Phải say tình với xứ rượu ngô thôi
Đêm huyền sử đàn môi trong trẻo quá
Ta nghẹn lòng sự tích đá mồ côi
Bí ẩn gì trong điệp trùng đá xám
Mà yêu thương hóa thạch những mảnh đời
Mà chỉ nhắc đến hai từ Tột Bắc
Là trong lòng đã nhớ đến chơi vơi