Nhiệm vụ mới của mình

Nhiệm vụ mới của mình
Với những người yêu mến, hiểu biết và trí tuệ chắc ít ai băn khoăn nhiều rằng vì sao Phan Anh giữ vị trí giám khảo. Nếu có hỏi thì mình cũng nghĩ kết quả sẽ là câu trả lời xứng đáng nhất.
Còn với một số thành phần cố tình chống đối thì hẳn nhiên mấy bạn ấy cũng đang xôn xao. Và đó cũng là câu-trả-lời đó: mình cảm ơn sự tăng tương tác của các bạn nhé!
Chào thân ái và các bạn hãy tận dụng thời gian rảnh để quyết.. thắng nào!