Nhà chả có gì ngoài mấy thằng em yêu quý chị, Đi Sapa chơi rét mướt mà vẫn không quên mua cho chị rất nhiều hạnh…

Nhà chả có gì ngoài mấy thằng em yêu quý chị
Đi Sapa chơi rét mướt mà vẫn không quên mua cho chị rất nhiều hạnh nhân đặc sản.Mấy chị em ăn tí tách mãi rồi, giờ vẫn phải tìm lọ to đựng mà còn không đủ chỗ
Tối mùa đông lạnh,bạn gái em một bên,chị một bên co chân trên sofa uống trà ăn hạnh nhân,mới thấy mình cũng VIP ra phết hị hị
Cảm ơn hai đứa
Chưa Tết mà đã thấy mùa xuân!