Người khác yêu đương đều nhờ vào ngoại hình

1  
Người khác yêu đương đều nhờ vào ngoại hình , nhờ vào có tiền . Còn tôi … nhờ vào đối phương có bị mù hay không
See Translation