Người khác yêu đương đều nhờ vào ngoại hình

1  
Người khác yêu đương đều nhờ vào ngoại hình , nhờ vào có tiền . Còn tôi … nhờ vào đối phương có bị mù hay không
See Translation

14 Thoughts to “Người khác yêu đương đều nhờ vào ngoại hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *