Người cuối cùng

1  
Người cuối cùng
Hồng Ngát vòng của chị e đang cầm rồi … Nay e gửi hàng cho chị e sẽ gửi luôn cho …
Chị ấy bán càng ngày càng siêu nhân … Đây là 1 món quà tuy là nhỏ nhug tấm lòng của em trong đó nó to lắm
Cố lên chị nha