Nghỉ 1 lát

Nghỉ 1 lát … Lát tớ trả lời ib tiếp nhé ko nghĩ là nhiều thế đâu