Nge ns e này đang hót

1  
Nge ns e này đang hót. . nắng nóng ntn ra đường thì k thể thiếu đc e này r. . vừa chống nắng lại vừa che khuyết điểm rất tốt. .
giá đẹp nhé
See Translation