Ngày xưa đọc sách thấy nói :

Ngày xưa đọc sách thấy nói :
” Thu nhập của bạn sẽ bằng trung bình của 5 người bạn hay tiếp xúc”
Lúc đấy mình cũng mơ hồ,chỉ nghĩ đó là câu nói bình thường lý thuyết,nhưng vẫn thử làm theo,
Sau 2 năm nhìn lại những người mình hay tiếp xúc nhất ,thì thật bất ngờ,nó đúng là như vậy.
Bạn cũng thử đi,nó đúng lắm đó
#Chân_Dài và #Đại_gia
See Translation