Ngày thứ 15 của tháng

Ngày thứ 15 của tháng… hàng hoá cty vẫn đông như tết.
Các tình yêu chuẩn bị nhận hàng COD và postal nhé.
Vì sao oriflame dễ bán:
Thứ 1 : kg cần vốn, kg cần ôm hàng hay trữ hàng…
Thứ 2: hàng cty có đầy đủ hoá đơn…
Thứ 3: Oriflame là cty tập đoàn Châu Âu.. uy tín của cả tập đoàn lớn vì thế 1000% kg hề có sp kém chất lượng hay kg rõ nguồn gốc.
Và có hơn 101 lý do để bạn tin và yêu sp Ori….
Ngoài hoa hồng bán lẻ chúng ta còn thu nhập ổn đinh 5-10trieu/tháng.