Ngày này năm trước nghe tin ko phải bảo vệ LUẬN VĂN

1  
Ngày này năm trước nghe tin ko phải bảo vệ LUẬN VĂN

11 Thoughts to “Ngày này năm trước nghe tin ko phải bảo vệ LUẬN VĂN

    1. 10 ĐIỂM Cũng lo phải bảo vệ ,,, nói chung cao quá cũng lo bảo vệ xong điểm thấp đi .. còn thấp quá cũng lo bị bảo vệ .. m cứ làm luận văn đi thì biết có ai thích bảo vệ ko :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *