Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học; Mẹ dặn kỹ là con bé phải ngồi trên mới nhìn thấy, vâng dạ đến nơi nó ngồi góc lớp luôn, mẹ lại vào dắt nó lên nhưng ko chịu ninh not dọa dâmx mãi nó mới lên bàn giữa ngồi, đi học mẫu giáo va học thêm thì biệt danh là Vy hay nói chuyện nhất lớp, chẳng biết giống ai lo lắng lắm nhưng thôi kệ, Kệ là lẽ sống của mẹ nó bây giờ mà, tất cả mọi người cùng giỏi Giang xuất ngoại hết thì lấy ai bên cạnh mẹ nó lúc về già nên nó cứ từ từ mà học, mong con luôn khỏe mạnh là mẹ yen tâm rồi, mẹ sẽ dạy nó cách Làm Ruộng cho cuộc đời máy mẻ, không khí trong lành.
See Translation