Nên mua xe máy hay tích tiền đó để sau mua ô tô

Nên mua xe máy hay tích tiền đó để sau mua ô tô