Mừng Thọ

Mừng Thọ
Thơ – Lê Văn Duy
Có đôi bạn già
1 đàn ông
1 đàn bà thân nhau
một nửa bên kia
một nửa bên này
cùng vắn số
Thương bạn già không ai chăm sóc
mỗi trưa nàng xách gà mên cơn sang nhà bạn ăn chung vừa luận bàn Phật pháp Phật sự
mở truyền hình xem tin tức
cả những thông tin lề trong ngoài, trái phải
A hôm nay Valentine Day
Trẻ bây chừ có một ngày yêu nhau
già cô đơn như đôi ta có ngày nào anh nhỉ
Là ngày mừng thọ đó em
1 ông già âu yếm tặng 1 bà già
một bông hồng