Mới vậy mà đã 7 năm rồi đó anh Ha-Duong Tuong, ngày này 7 năm trước anh em mình đi theo “Già làng” Nguyên Ngọc lên…

Mới vậy mà đã 7 năm rồi đó anh Ha-Duong Tuong, ngày này 7 năm trước anh em mình đi theo “Già làng” Nguyên Ngọc lên rừng đeo đôi giày dép xuất khẩu tại wetrek lội suối, ăn rừng ngủ rừng với Già làng Bot-tơ.
Nay vật đổi sao dời nhưng con sông vẫn nằm yên đó, và tình cảm của dân làng núi rừng Tây Nguyên dành cho anh em người Kinh vẫn còn nguyên đó, chỉ có chúng ta là rơi vào quên lãng mà thôi.
Thèm đi quá!

Thông tin bài viết trước tại: www.langkinthethao.com/news/detail/cu-den-22-12-toi-lai-ngoi-mot-minh-voi-chai-ruou-de-nho-lai-doi-linh-nam-nao-548.html